Prijava za roditelje

Radno vrijeme

Radno vrijeme JPU Ivančica

JPU Ivančica radi pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka, od 06.30 do 17.00 sati.

JPU ne radi u vrijeme državnih praznika i katoličkih vjerskih blagdana.

A godišnji odmor počinje od 23.srpnja i traje do 07. kolovoza.

Napomena: Neradni dani, blagdani i godišnji odmor navedeni su u Godišnjem planu i programu te u Ugovoru
koji zaključuju roditelji.


NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Popis primljene djece za šk.2019./2020. Javni natječaj Posjeta Žepču - Schoolovision pripreme Donacija Inošped Tešanj Natječaj za odgajatelja2 Natječaj za prijem odgajatelja Posjeta Instituta za zdravlje Zenica Nova odgojna grupa Kazalište lutaka Druženje s mamama - Dan žena

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.