Prijava za roditelje

Obvezan vid predškolskog odgoja


U godini pred polazak u školu djeca su, po zakonskoj obvezi, dužna pohađati 150 nastavnih sati u predškolskoj ustanovi, odnosno:

Program obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO) namijenjen je djeci koja koja, u godini pred polazak u školu, nisu pohađala neku od predškolskih ustanova.

Roditelji/staratelji djece trebaju prijaviti dijete za Program obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u školu koju će dijete pohađati, kod pedagoga škole ili osobe koju je ovlastio ravnatelj škole.

Za evidentiranje nije potrebno prisustvo djeteta, niti prilaganje bilo kakve dokumentacije.

O upisu djece u Program obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), sa svom potrebnom dokumentacijom, kao i vremenu realizacije Programa roditelji/staratelji bit će obaviješteni putem sredstava javnog informiranja i putem obavještenja na školi u kojoj su djeca evidentirana.

Evidencija djece se vrši u periodu siječanj-veljača u školi koju će djeca pohađati.

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Popis primljene djece za šk.2019./2020. Javni natječaj Posjeta Žepču - Schoolovision pripreme Donacija Inošped Tešanj Natječaj za odgajatelja2 Natječaj za prijem odgajatelja Posjeta Instituta za zdravlje Zenica Nova odgojna grupa Kazalište lutaka Druženje s mamama - Dan žena

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.