Prijava za roditelje

Posjeta Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama

U cetvrtak, 11.10.2018. godine u J.P.U. “Ivančica” održana je radionica za poticaj senzornog i motorickog razvoja djece vrticke grupe. U sklopu aktivnosti “Dječjeg tjedna” radionica je realizirana od strane stručnog tima JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK. Zahvaljujemo se na inicijativi i suradnji!

 

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni natječaj Posjeta Žepču - Schoolovision pripreme Donacija Inošped Tešanj Natječaj za odgajatelja2 Natječaj za prijem odgajatelja Posjeta Instituta za zdravlje Zenica Nova odgojna grupa Kazalište lutaka Druženje s mamama - Dan žena Maškare 2019.

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.