Prijava za roditelje

Blagdanski sajam

 Naš "Blagdanski sajam" bio je uspješan 🙂! Hvala roditeljima i svim gostima na pripremama, posjeti, druženju i kupovini! Djeca su ovih dana imala razne uloge, od slastičara i kreativaca pa do malih trgovaca. Uživala su, što znači da je naša misija ispunjena. ❤️🤩

 

 

NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni natječaj Posjeta Žepču - Schoolovision pripreme Donacija Inošped Tešanj Natječaj za odgajatelja2 Natječaj za prijem odgajatelja Posjeta Instituta za zdravlje Zenica Nova odgojna grupa Kazalište lutaka Druženje s mamama - Dan žena Maškare 2019.

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.