Prijava za roditelje

Kreiranje novog roditeljskog računa

Molimo popunite obrazac ispod kako bi kreirali Vaš račun.

(obavezno polje)
(obavezno polje)
(korisničko ime: bez razmaka i bez specijalnih znakova - primjer: ivan.ivic)

(obavezno polje)
Napomena: Molimo prepišite Vašu lozinku i
korisničko ime na sigurno mjesto!
Prilikom prijave koristite ovo korisničko ime i lozinku.


NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Popis primljene djece za šk.2019./2020. Javni natječaj Posjeta Žepču - Schoolovision pripreme Donacija Inošped Tešanj Natječaj za odgajatelja2 Natječaj za prijem odgajatelja Posjeta Instituta za zdravlje Zenica Nova odgojna grupa Kazalište lutaka Druženje s mamama - Dan žena

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.