Prijava za roditelje

Javni poziv Općine Usora

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13), članka 34. Pravila Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj: 13/17) i članka 41. Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora», broj: 5/17) Općinski načelnik o b j a v l j u j e
J A V N I O G L A S
za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i
članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju u Javnoj predškolskoj ustanovi „Ivančica“ Usora
1. Javna predškolska ustanova „Ivančica“ Usora
- Predstavnik osnivača _____________________________ 1 (jedan) član
- Predstavnik Vijeća roditelja ________________________ 1 (jedan) član
- Predstavnik stručnog osoblja ustanove ________________ 1 (jedan) član
Javni oglas će biti objavljen u Službenim novinama FBIH, večernjem listu Mostar, web stranici općine Usora, Radio postaji Usora i Oglasnoj ploči općine Usora.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave oglasa u novinama (Službene novine F BiH ili večernji list Mostar)
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa svim traženim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili poštom, preporučeno na adresu:
Povjerenstvo za izbor kandidata na upražnjenu poziciju predsjednika i članova
Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora
Općina Usora, Sivša bb, 74230 Usora
sa naznakom:
Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“Usora
– NE OTVARATI-
Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na telefon 032/893-47
NOVOSTI I DEŠAVANJA U VRTIĆU:      Javni oglass Javni oglas Upis u vrtić Javni poziv Natječaj za ravnatelja/icu Javni poziv Općine Usora Natječaj Popis upisanih, 2021./2022. Upis u vrtić, šk. 2021./2022. Javni oglas za prijem odgajatelja

Rad sa djecom

Predškolski odgoj čini početnu strukturu integralnog odgojnog sistema. Kao temeljni dio sistema ima nezamjenjivu ulogu u odgoju i obrazovanju djece.

Okruženje za učenje djece

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja.

Učenje

Kada promišljaju o vrtiću roditelji ga često, gotovo isključivo, poistovjećuju sa vršnjačkom socijalizacijom i ciljanim razvojim aktivnostima.


osmrtnicama ljubuški umrli ljubuški osmrtnice grude smrtovnice sarajevo osmrtnice smrtovnice livno umrli lektire jastuci madraci horoscope umrli vicevi horoskop knjige